Αναβιώνει η συνάντηση των Επιταφίων στην Πλατεία Κηφισιάς μετά από 35 χρόνια

Αναβιώνει η συνάντηση των Επιταφίων στην Πλατεία Κηφισιάς μετά από 35 χρόνια

Αναβιώνει η συνάντηση των Επιταφίων στην Πλατεία Κηφισιάς μετά από 35 χρόνια