Γιώργος Θωμάκος, δήμαρχος Κηφισιάς

Γιώργος Θωμάκος, δήμαρχος Κηφισιάς

Γιώργος Θωμάκος,
δήμαρχος Κηφισιάς