Διαγωνισμός-Ανθοκομική-Έκθεση-Κηφισιάς-Μαρίνα-Σπέγγου