Διαγωνισμός-Ανθοκομική-Έκθεση-Κηφισιάς-Αλέξανδρος-Φραγκουλίδης