Διαγωνισμός-Ανθοκομική-Έκθεση-Κηφισιάς-Γιάννος-Νικολετσόπουλος