Διαγωνισμός-Ανθοκομική-Έκθεση-Κηφισιάς-Λίλλυ-Γαλλή