Διαγωνισμός-Ανθοκομική-Έκθεση-Κηφισιάς-Έφη-Κουτράκη