Διοικητικό Συμβούλιο Ανθοκομικής Έκθεσης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΓΑΠΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΕΛΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΑΝAΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΙΤΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΝΤΑ
ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ ΜΙΡΕΛΛΑ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ ΒΑΣΩ
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΔΗΜ.
(ΚΑΡΑΤΖΙΟΜΠΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)
ΙΣΣΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΔΕΝΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ