Τα κλαδιά του κίτρινου γιασεμιού έχουν τετραγωνική διατομή

Τα κλαδιά του έχουν τετραγωνική διατομή

Τα κλαδιά του κίτρινου γιασεμιού έχουν τετραγωνική διατομή