Κίτρινο γιασεμί που έχει μείνει εντελώς ακλάδευτο σε περίφραξη. Με λίγη προσοχή μπορεί κανείς να διακρίνει ότι έχει κάμποσα ξερά κλαδάκια ανάμεσα στο πράσινα.

Κίτρινο γιασεμί που έχει μείνει εντελώς ακλάδευτο σε περίφραξη. Με λίγη προσοχή μπορεί κανείς να διακρίνει ότι έχει κάμποσα ξερά κλαδάκια ανάμεσα στο πράσινα.

Κίτρινο γιασεμί που έχει μείνει εντελώς ακλάδευτο σε περίφραξη. Με λίγη προσοχή μπορεί κανείς να διακρίνει ότι έχει κάμποσα ξερά κλαδάκια ανάμεσα στο πράσινα.