Καθώς προχωρά η άνθιση, τα άνθη χάνουν το κίτρινο χρώμα τους, γίνονται άσπρα και μετά πέφτουν

Καθώς προχωρά η άνθιση, τα άνθη χάνουν το κίτρινο χρώμα τους, γίνονται άσπρα και μετά πέφτουν

Καθώς προχωρά η άνθιση, τα άνθη χάνουν το κίτρινο χρώμα τους, γίνονται άσπρα και μετά πέφτουν