Τι είναι αυτό; Είναι ένα σέδο (Sedum)

Τι είναι αυτό; Είναι ένα σέδο (Sedum)

Τι είναι αυτό;
Είναι ένα σέδο (Sedum)