Μάλλον πρόκειται για Chamaecereus sp. Είναι ακόμη μικρός και δεν έχει πάρα πολλά άνθη.

Μάλλον πρόκειται για Chamaecereus sp. Είναι ακόμη μικρός και δεν έχει πάρα πολλά άνθη.

Μάλλον πρόκειται για Chamaecereus sp. Είναι ακόμη μικρός και δεν έχει πάρα πολλά άνθη.