Η Opuntia microdasys είναι αξιόπιστη όσον αφορά την ανθοφορία της. Κάθε χρόνο το Μάιο γεμίζει κίτρινα λουλούδια.

Η Opuntia microdasys είναι αξιόπιστη όσον αφορά την ανθοφορία της. Κάθε χρόνο το Μάιο γεμίζει κίτρινα λουλούδια.

Η Opuntia microdasys είναι αξιόπιστη όσον αφορά την ανθοφορία της. Κάθε χρόνο το Μάιο γεμίζει κίτρινα λουλούδια.