Ένα και μόνο, αλλά μεγάλο του λουλούδι ενός Echinopsis sp.

Ένα και μόνο, αλλά μεγάλο του λουλούδι ενός Echinopsis sp.

Ένα και μόνο, αλλά μεγάλο του λουλούδι ενός Echinopsis sp.