Αυτή η καμέλια βρίσκεται μέσα σε ένα μάλλον άσχημο μεταλικό βαρέλι. Είναι φανερό ότι η «συσκευασία» μετράει ..

Αυτή η καμέλια βρίσκεται μέσα σε ένα μάλλον άσχημο μεταλικό βαρέλι. Είναι φανερό ότι η «συσκευασία» μετράει ..

Αυτή η καμέλια βρίσκεται μέσα σε ένα μάλλον άσχημο μεταλικό βαρέλι. Είναι φανερό ότι η «συσκευασία» μετράει ..