Τα πορτοκάλια Βαλέντσια συγκομίζονται από το Μάρτιο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού

Τα πορτοκάλια Βαλέντσια συγκομίζονται από το Μάρτιο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού

Τα πορτοκάλια Βαλέντσια συγκομίζονται από το Μάρτιο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού