Χιώτικο γιασεμί που ακουμπά σε τοίχο με νότια έκθεση. Αυτό σημαίνει ότι το χειμώνα το φυτό αυτό υποφέρει λιγότερο από το κρύο.

Χιώτικο γιασεμί που ακουμπά σε τοίχο με νότια έκθεση. Αυτό σημαίνει ότι το χειμώνα το φυτό αυτό υποφέρει λιγότερο από το κρύο.

Χιώτικο γιασεμί που ακουμπά σε τοίχο με νότια έκθεση. Αυτό σημαίνει ότι το χειμώνα το φυτό αυτό υποφέρει λιγότερο από το κρύο.