Ο Κήπος του Ιπποκράτη στην 63η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Ο Κήπος του Ιπποκράτη στην 63η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Ο Κήπος του Ιπποκράτη στην 63η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς