Ενυδρειοπονία - Σύστημα γρήγορης βιολογικής παραγωγής φυτών

Ενυδρειοπονία – Σύστημα γρήγορης βιολογικής παραγωγής φυτών

Η Ενυδρειοπονία είναι μια σύγχρονη πρωτοποριακή μέθοδος, που αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια.

Με αυτή τη μέθοδο, που είναι καθαρά βιολογική, τα φυτά αναπτύσσονται με γρηγορότερο ρυθμό σε σχέση με το έδαφος.

Στην Ενυδρειοπονία χρησιμοποιούνται διαφόρων ειδών ψάρια, τα οποία εμπλουτίζουν το νερό με θρεπτικά στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη των φυτών.

Από πειράματα που έχουν γίνει τα μαρούλια αναπτύσσονται μέσα 30 ημέρες, ενώ οι ντομάτες που βλέπετε στην φωτογραφία σε 40 ημέρες.

Ενυδρειοπονία - Σύστημα γρήγορης βιολογικής παραγωγής φυτών

Ενυδρειοπονία - Σύστημα γρήγορης βιολογικής παραγωγής φυτών

Ενυδρειοπονία - Σύστημα γρήγορης βιολογικής παραγωγής φυτών