Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς - Κέντρο Επιχειρηματικότητας

Επιχειρηματικότητα

Ο Δήμος Κηφισιάς αρχίζει να υλοποιεί τον σχεδιασμό του για οικονομική ανάπτυξη, αξιοποιώντας τις υποδομές του.

Για την Ανθοκομική Έκθεση οι στρατηγικοί άξονες είναι δύο: Πρώτον, η ισχυροποίηση της Ανθοκομικής Έκθεσης ως δημόσια μάρκα (public brand) και δεύτερον, η εξωστρέφεια της στην κοινωνία, ώστε να αποτελέσει ένα ‘κέντρο επιχειρηματικότητας’ για όσους θέλουν να αντιδράσουν δυναμικά στην οικονομική κρίση.

Η Ανθοκομική Έκθεση, με δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, μπορεί να δημιουργήσει το πεδίο ζεύξης προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών και προϊόντων του αγροτικού τομέα.

Ως δημόσιος φορέας, έχει το ειδικό βάρος και τις υποδομές να βοηθήσει κυρίως αυτούς που είναι στο ξεκίνημά τους και δεν έχουν τα κεφάλαια να επεκταθούν άμεσα.

Για να εφαρμόσει αυτή τη νέα στρατηγική δημόσιας προσφοράς, η Ανθοκομική Εκθεση ΝΠΔΔ, έχει δρομολογήσει τις παρακάτω ενέργειες:

  • Προσκαλεί στην 62η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) που δραστηριοποιούνται, στην πράξη, στον αγροτικό τομέα, για να τους παρουσιάσει το έργο τους στο κοινό.
  • Προσκαλεί στην 62η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, STARTUPS που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, για να τις παρουσιάσει στο κοινό και τους εμπόρους.

Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς - StarUps Αγροτικού Τομέα

  • Εξετάζει την έναρξη της «Θεραπευτικής Κηπουρικής», μιας πρωτοπόρας ενέργειας για άτομα με ειδικές ανάγκες (αυτισμός, νοητική υστέρηση) μελών του Κέντρο Εκπαίδευσης στην Αυτόνομη Διαβίωση του Δήμου μας, μια δράση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ». Στόχος της Ανθοκομικής είναι, μέσα από την καλλιέργεια φυτών και την πώλησή τους, να τους βοηθήσει στην αυτάρκειά τους. Τα αποτελέσματα και τα επιστημονικά ευρήματα της ενέργειας αυτής θα παρουσιαστούν σε ειδική ημερίδα.

Θεραπευτική Κηπουρική - Καλλιέργεια Φυτών και πώληση

  • Ετοιμάζεται να αξιοποιήσει κονδύλια διεθνών φορέων που επιθυμούν να επενδύσουν στους αναπτυξιακούς σκοπούς της Ανθοκομικής στα αντικείμενα της εκπαίδευσης, της εξειδίκευσης και της παραγωγής με στόχους την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον αγροτικό τομέα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  • Εξετάζει την είσοδο στην αγορά προϊόντων υψηλής ποιότητας, με το σήμα της Ανθοκομικής. Τα προϊόντα αυτά θα αποτελέσουν σειρές στις κατηγορίες περιποίησης και συντήρησης κήπου και ειδών παραδοσιακής διατροφής. Όλα απολύτως φυσικά, χωρίς χημικά ή συντηρητικά και με τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης που είναι η βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής, ο σεβασμός στη φύση και οι αρχές του ηθικού εμπορίου.