62η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς – Τελετή Λήξης

62η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς 2016

62η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς – Τελετή Λήξης