62η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς – Τελετή Λήξης – Η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς

62η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς - Τελετή Λήξης - Η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς

62η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς – Τελετή Λήξης – Η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς