Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς - Τα Φυτά στην Αγία Γραφή

Μεγάλη Εβδομάδα – Τα φυτά της Αγίας Γραφής

Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς - Τα Φυτά στην Αγία ΓραφήΜία διαδρομή και γνωριμία μέσα από τα χωρία της Αγίας Γραφής , σε μία προσέγγιση της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς, μέσα στην Αναστάσιμη περίοδο, όπου το μήνυμα για την «ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος» από τον άνθρωπο, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ήταν το θεματικό εκθεσιακό περίπτερο με ένα εκκλησάκι και κήπο με φυτά που αναφέρονται στην Αγία Γραφή το 2007… 

Η όλη ιδέα υλοποιήθηκε από τον Θυμάκη Νίκο, γεωπόνο τότε στον Δήμο Κηφισιάς, που τώρα εργάζεται στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης πάνω στο συγκεκριμένο concept και για τη συγγραφή βοήθησε ο Ταξιάρχης Ανδριτσόπουλος, Γεωπόνος -Συγγραφέας πάνω σε θέματα Κηποτεχνίας.

Η δημιουργία του Φυτικού Βασιλείου και η ένταξη του ανθρώπου στον «κήπο της Εδέμ» είναι η αρχή του κόσμου, η γέννηση:

«και είπεν ο Θεός “βλαστησάτο η γή βοτάνην χόρτου σπείρον σπέρμα κατά γένος και καθ’ομοιότητα, και ξύλον κάρπιμον ποιούν καρπόν, ου το σπέρμα αυτού εν αθτώ κατά γένος επί της γής”. Και εγένετο ούτως. Και εξήνεγκεν η γη βοτάνην χόρτου σπείρον σπέρμα κατά γένος και καθ’ομοιότητα, και ξύλον κάρπιμον ποιούν καρπόν ου το σπέρμα αυτού εν αυτώ κατά γένος επί της γης. Και είδεν ο Θεός ότι καλόν, και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα Τρίτη».

(ΓΕΝΕΣΙΣ, Α, 11-13)

«Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον εν Εδέμ κατά ανατολάς και έθετο εκεί τον άνθρωπον, ον έπλασε…»

(ΓΕΝΕΣΙΣ, Β, 8)

Με τη γέννησή του, ο άνθρωπος τοποθετείται από το Θεό «διαχειριστής» του κόσμου. Ιδιαίτερα σήμερα , ο ρόλος αυτός του ανθρώπινου είδους πρέπει να πάρει κεντρική θέση στη ζωή του, στην καθημερινότητά του.

Στην Αγία Γραφή γίνεται αναφορά σε 82 φυτικά είδη. Τα πιο συνηθισμένα στο Ελληνικό Τοπίο από αυτά, τα γνωρίσαμε το 2007 στο Άλσος, στη διάρκεια της 54ης Ανθοκομικής Έκθεσης. Πιο συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία της Κηποτεχνίας, είδαμε σε πολύ απλή μορφή το «μοντέλο» ενός κήπου της Αγίας Γραφής που θα μπορούσε να αποτελέσει «οδηγό» για κήπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Το συγκεκριμένο «μοντέλο» αποτέλεσε την έμπνευση για να δημιουργηθεί ένας τέτοιος χώρος στους «Βυζαντινούς Κήπους» της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης στην Κωνσταντινούπολη  από την ομάδα μελέτης του Πανεπιστημίου Neapolis Πάφου», όπως μας ενημερώνει ο τότε υπεύθυνος γεωπόνος της Ανθοκομικής Νίκος Θυμάκης, που συμμετέχοντας στη συγκεκριμένη ομάδα, έφτιαξε και το θεματικό τμήμα του κήπου με αυτήν την αναφορά, παγκόσμια μοναδικό για Ορθόδοξο Μοναστήρι (Αγία Τριάδα Χάλκης).

Ας μη λησμονούμε, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο περιβάλλον και το αποδεικνύει έχοντας ορίσει την πρώτη ημέρα του εκκλησιαστικού έτους, την αρχή της Ινδίκτου (1η Σεπτεμβρίου), ως ημέρα Περιβάλλοντος.

Μερικά ενδεικτικά χωρία που αναφέρονται σε φυτά στην Αγία Γραφή:

«…θήσω εις την άνυδρον γήν κέδρον και πυξόν και μυρσίνην και κυπάρισσον και λεύκην…» (ΗΣΑΪΑΣ, ΜΑ, 19)

«…εγώ ειμί η άμπελος η αληθινή και ο Πατήρ μου ο γεωργός εστί…» (ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΕ, 1)

«…ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι…» (ΨΑΛΜΟΙ, Ν, 7)

«…έλαβον τα βάια των φοινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτώ και έκραζον  ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου…» (ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΒ, 13)

«…Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι αποδεκατούτε τον ηδύοσμον και το άνηθον και το κύμινον, και αφήνεται τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσης, το έλεον και την πίστην…» (ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΚΓ, 23)

«…και έτι επ΄αυτής έστι το επιδέκατον, και πάλιν έσται εις προνόμην ως τερέβινθος και ως βάλανος, όταν εκπέσει εκ της θήκης αυτής…» (ΗΣΑΪΑΣ, ΣΤ, 13)

«…είπε δε ο Κύριος΄ ει έχετε πίστιν ως κόκκον σινάπεως ελέγετε αν τη συκαμίνω ταύτη. Εκριζώθητε και φυτευθήτι εν τη θαλάσση, και υπήκουσεν αν υμίν…» (ΛΟΥΚΑΣ, ΙΖ, 6)

Σχετικά:

http://www.kathimerini.gr/782381/article/epikairothta/ellada/o-khpos-ths-agias-grafhs

http://www.kifissia.gr/main/content/anthokomiki/thematika.html

Ταξιάρχης Ανδριτσόπουλος, Γεωπόνος

Νικόλαος Θυμάκης, Γεωπόνος

Ιδέα Δημοσίευσης: Γεώργιος Κομιανός, Γεωπόνος, Πρόεδρος Ανθοκομικής Έκθεσης