Νικητής Διαγωνισμού Καλύτερου Κήπου & Καλύτερου Μπαλκονιού στην κατηγορία Μπαλκόνια: κος Κωνσταντίνος Αναστασιάδης

Νικητής Διαγωνισμού Καλύτερου Κήπου & Καλύτερου Μπαλκονιού στην κατηγορία Μπαλκόνια: κος Κωνσταντίνος Αναστασιάδης

Νικητής Διαγωνισμού Καλύτερου Κήπου & Καλύτερου Μπαλκονιού στην κατηγορία Μπαλκόνια: κος Κωνσταντίνος Αναστασιάδης