ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ - Χορηγία Φωτιστικών Σωμάτων από Bright Special Lighting SA

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ – Χορηγία Φωτιστικών Σωμάτων από Bright Special Lighting SA

Η εταιρεία Bright Special Lighting SA προσέφερε φέτος, ως χορηγία, φωτιστικά σώματα εξωτερικού χώρου για την  63η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, για να φωτίσει τους «Θεραπευτικούς Κήπους».

Η ελληνική εταιρεία BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. που ιδρύθηκε το 1989 είναι μια από τις πιο σύγχρονες και δυναμικές εταιρείες της Ευρώπης. Η επιτυχία της έγκειται στην άριστη γνώση της τεχνολογίας του φωτισμού.

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ - Χορηγία Φωτιστικών Σωμάτων από Bright Special Lighting SA

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ - Χορηγία Φωτιστικών Σωμάτων από Bright Special Lighting SA

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ - Χορηγία Φωτιστικών Σωμάτων από Bright Special Lighting SA

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ - Χορηγία Φωτιστικών Σωμάτων από Bright Special Lighting SA

Τα φωτιστικά που χρησιμοποιήθηκαν στην Έκθεση είναι: TERES 5,TERES 3 SMALL (+NAIL BRASS – ειδική κατασκευή), MINI TENAX NAILBRASS και COMIS OUT CLEAR.