Όροι συμμετοχής

Με την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος εκθέτης θεωρείται ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα άπαντες τους εδώ περιγραφόμενους όρους.

Κατεβάστε τους όρους συμμετοχής πατώντας ΕΔΩ.