Στους θεραπευτικούς κήπους της 63ης Έκθεσης της Κηφισιάς παρουσιάζεται μια μικρογραφία του κήπου του Ιπποκράτη.

Στους θεραπευτικούς κήπους της 63ης Έκθεσης της Κηφισιάς παρουσιάζεται μια μικρογραφία του κήπου του Ιπποκράτη.

Στους θεραπευτικούς κήπους της 63ης Έκθεσης της Κηφισιάς παρουσιάζεται μια μικρογραφία του κήπου του Ιπποκράτη.