Όσο περισσότερες αισθήσεις χρησιμοποιούμε όταν βιώνουμε μια εμπειρία τόσο πιο έντονα αυτή θα χαραχθεί στη μνήμη μας.

Όσο περισσότερες αισθήσεις χρησιμοποιούμε όταν βιώνουμε μια εμπειρία τόσο πιο έντονα αυτή θα χαραχθεί στη μνήμη μας.

Όσο περισσότερες αισθήσεις χρησιμοποιούμε όταν βιώνουμε μια εμπειρία τόσο πιο έντονα αυτή θα χαραχθεί στη μνήμη μας.