Τα παιδιά δίνουν το παράδειγμα, την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Είναι στο χέρι μας να φτιάξουμε έναν καλύτερο Πλανήτη!

Τα παιδιά δίνουν το παράδειγμα, την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Είναι στο χέρι μας να φτιάξουμε έναν καλύτερο Πλανήτη!