ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ