Γιώργος Κομιανός – Πρόεδρος της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς

Γιώργος Κομιανός - Πρόεδρος της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς

Γιώργος Κομιανός – Πρόεδρος της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς