62η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς – Η διακεκριμένη solist Ευγενία Παπαδήμα