Ζουμπούλι λίγο πριν την πλήρη άνθηση

Ζουμπούλι λίγο πριν την πλήρη άνθηση