Δράση Μαθητικής Αναδάσωσης: Δήμου Κηφισιάς ΣΠΑΠ και ΣΚΑΙ – «Φυτεύω ένα δέντρο, συμβάλλω στην ελπίδα»

Δράση Μαθητικής Αναδάσωσης: Δήμου Κηφισιάς ΣΠΑΠ και ΣΚΑΙ - «Φυτεύω ένα δέντρο, συμβάλλω στην ελπίδα»

Δράση Μαθητικής Αναδάσωσης: Δήμου Κηφισιάς ΣΠΑΠ και ΣΚΑΙ – «Φυτεύω ένα δέντρο, συμβάλλω στην ελπίδα»