Χορηγός – ΔΡΟΜΟΣ 89.8 FM – ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ…ΠΑΝΤΑ!

Χορηγός 62ης Ανθοκομικής ‘Εκθεσης Κηφισιάς 2016 – ΔΡΟΜΟΣ FMΧορηγός 62ης Ανθοκομικής 'Εκθεσης Κηφισιάς - ΔΡΟΜΟΣ FM