Χορηγός Επικοινωνίας 62ης Ανθοκομικής ‘Εκθεσης Κηφισιάς – Real FM

Χορηγός Επικοινωνίας 63ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς - Real FM

Χορηγός Επικοινωνίας 62ης Ανθοκομικής ‘Εκθεσης Κηφισιάς – Real FM