Χορηγός Επικοινωνίας 62ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς 2016 – Star Channel

Χορηγός 62ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς - STAR CHANNELΧορηγός Επικοινωνίας 62ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς 2016 – Star Channel