Καθώς το πράσινο της χλωροφύλλης φθίνει, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο βρίσκουν ευκαιρία να λάμψουν.

Καθώς το πράσινο της χλωροφύλλης φθίνει, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο βρίσκουν ευκαιρία να λάμψουν.

Καθώς το πράσινο της χλωροφύλλης φθίνει, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο βρίσκουν ευκαιρία να λάμψουν.