62η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, η γιορτή κορυφώνεται!

62η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, η γιορτή κορυφώνεται!

62η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, η γιορτή κορυφώνεται!