Βραδιά Ποίησης απο τις εκδόσεις «ΕΚΑΤΗ» και ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Κηφισιάς «Δημήτριος Βικέλας»

Βραδιά Ποίησης απο τις εκδόσεις «ΕΚΑΤΗ» και ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Κηφισιάς «Δημήτριος Βικέλας»

Βραδιά Ποίησης απο τις εκδόσεις «ΕΚΑΤΗ» και ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Κηφισιάς «Δημήτριος Βικέλας»