Ο Συλλόγος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού – Η Αγκαλιά, στην 63η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Ο Συλλόγος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού – Η Αγκαλιά, στην 63η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Ο Συλλόγος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού – Η Αγκαλιά, στην 63η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς