62η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς – Βραχόκηπος στην μνήμη του Αριστείδη Πουλημένου

62η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς - Βραχόκηπος στην μνήμη του Αριστείδη Πουλημένου

62η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς – Βραχόκηπος στην μνήμη του Αριστείδη Πουλημένου