Από την Τελετή Λήξης της 63ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς

Από την Τελετή Λήξης της 63ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς

Από την Τελετή Λήξης της 63ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς