Ο Δημόσιος χώρος

Αφηγήσεις μιας πόλης - Δημόσιος χώρος

Ο Δημόσιος χώρος είναι ο χώρος εκείνος στην πόλη, που είναι ανοικτός σε όλους τους ανθρώπους, και είναι χώρος κοινωνικός, διευκολύνει δηλαδή τις κοινωνικές σχέσεις. Δημόσιοι είναι ανοικτοί χώροι όπως οι δρόμοι, οι πλατείες, τα πάρκα, οι πεζόδρομοι και τα πεζοδρόμια, αλλά και κάποιοι κλειστοί ή ημίκλειστοι χώροι (κτίρια), όπως οι βιβλιοθήκες, τα πολιτιστικά κέντρα … Περισσότερα…